Individualna psihoterapija

Kako poteka individualna psihoterapija?

Pri individualni psihoterapiji srečanje traja 50 minut in praviloma poteka enkrat tedensko.

Prve ure so namenjene spoznavanju klienta in terapevta. Že v prvi uri se ustvarja “kontakt”, prvi vtis. Klient spozna terapevta in se odloča ali mu njegova osebnost in način dela odgovarjata. Na osnovi prvega kontakta se gradi terapevtski odnos. V prvih urah terapije tudi terapevt spoznava klienta, ter se odloča ali želi nadaljevati delo z njim.

Po fazi spoznavanja ali vzporedno z njo sledi faza določanja ciljev. Temu rečemo tudi “contract”, oziroma pogodba.

Terapevt pomaga raziskovati različne možnosti, ne ponuja rešitev in ne vsiljuje svojega mnenja. Klient sprejema odločitve in je za uspeh terapije veliko odgovoren sam. Terapevt je odgovoren za strokovnost obravnave, zaupnost in spoštljivost v odnosu do klienta. Prek odnosa in dialoga, ki ga klient vzpostavi s terapevtom, le ta s časom spremeni pogled na svoje težave, izboljša se razumevanje vzrokov in posledic, klient pridobi na moči in odgovornosti za reševanje svojih težav.

Trajanje individualne terapije je različno, včasih je potrebno le nekaj srečanj, včasih pa terapija traja mesece, lahko tudi leta. Kdaj se bo terapija zaključila je stvar dogovora med klientom in terapevtom.