Cenik

ob Daniela Fiket
na 15 April 2016
Cenik          
Uvodni pogovor ali posvet   70€ /50 min
Individualna psihoterapija  

 

70€ / 50 min

Predplačilo 4 ure

Predplačilo 8 ur

 

220€

400€

Partnerska terapija

Predplačilo 4 ur

 

110€ / 80 min

350€

Skupinska terapija (1x tedensko - 90 min)   130€ / 4 tedne
Paket skupina + 4 individualne ure/mes.   300€ / 4 tedne
Paket skupina+ 2 individualne ure/mes.    220€ / 4 tedne

 

Cenik velja za vse nove kliente. Za kliente ki so bili ali so trenutno v terapevtskem procesu (več kot 4 srečanj) ostajajo cene nespremenjene. Novi cenik se začne uporabljati 10.9.2017

Plačilo skupinske terapije velja za 4 zaporedna srečanja, ne glede na prisotnost. 

Odpoved individualne terapije ali spremembo termina, je potrebno sporočiti vsaj 2 delovna dneva vnaprej. V primeru nenapovedanega izostanka s terapije ali prepozno sporočene odsotnosti velja, da je bila terapija realizirana. Izjema od tega pravila so bolniške odsotnosti ali drugi tehtni razlogi ki se bodo obravnali individualno.