Program Ipsum

Program psihoterapevtskega zdravljenja odvisnosti od psihoaktivnih snovi "Ipsum" 

V program se lahko vključijo osebe ki imajo težave z občasno zlorabo psihoaktivnih snovi, tako prepovedanih kot legalnih. Lahko se vključijo tudi osebe ki so na nadomestni terapiji, pod določenimi pogoji. Cilj skupine je rehabilitacija odvisnika, kakor na osebnem nivoju tako tudi na socialnem.

Program je nastal na osnovi izkušenj zdravljenja oseb odvisnih od psihoaktivnih snovi v Centru za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog ZD Koper, kjer je terapevtka zaposlena. Izvaja se dvakrat tedensko in vključuje tudi svojce. Program se trenutno ne izvaja! Za informacije nas, prosim, kontaktirajte.

Cena: 160€/mesec (2 skupini na teden)